PROGRAM ČEZMEJNEGA SODELOVANJA SLOVENIJA - MADŽARSKA 2007 - 2013

NOVA DOŽIVETJA NA TRADICIONALNIH OBMOČJIH MED DRAVO, MURO IN ZALO

PROJEKT DOŽIVETJA TRADICIJE

PREDSTAVITEVAKTIVNOSTINOVICE - DOGODKIGALERIJA

PROJEKT: NOVA DOŽIVETJA NA TRADICIONALNIH OBMOČJIH MED DRAVO, MURO IN ZALO (DOŽIVETJA TRADICIJE)

Projektni partnerji - KGZS – Zavod Maribor, Slovenija - KGZS-Zavod Murska Sobota, Slovenija - Panonska Univerza – Georgikon fakulteta, Veszprém, Madžarska - Združenje za kulturo grozdja in vina Zala, Zalaszentgrót, Madžarska

Predstavitev in namen projekta Za območje projekta med Dravo, Muro in Zalo so značilne ugodne naravne danosti za pridelavo in razvoj tradicionalnih podeželskih pridelkov in storitev kot tudi razvoj turistične ponudbe (wellness, turizma na kmetijah). Namen projekta je ohraniti tradicionalno kulinariko območja, od tipičnih karakterističnih sort vina in hrane, kot tudi bogato kulturno izročilo med rekami Dravo, Muro in Zalo. Za doseganje ekonomske učinkovitosti nastopa ponudnikov na trgu bo izdelana marketinška analiza in skupna dolgoročna strategija. Promocijski program bodo zaznamovale številne prireditve, od manjših do večjih promocijskih dogodkov, katerih namen je večja prepoznavnost tradicionalne ponudbe značilne za projektno območje. Publicirani bosta dve monografiji v treh jezikih (slovenskem, madžarskem, angleškem) na temo Vino, kulinarika in kultura na poti novih doživetij na tradicionalnih območjih med Dravo, Muro in Zalo. Višja dodana vrednost tradicionalnim pridelkom, izdelkom in storitvam zagotavlja stabilna kvaliteta in organiziranost ponudnikov. Izdelan elaborat in pravilnik skupnega nastopa na trgu, ter vzpostavljena nova organizacijska oblika ponudnikov, bodo pripomogli k večji konkurenčnosti in privlačnosti čezmejnega območja, razvoju podeželja, ohranjanju okolja in kulturne dediščine ter ustvarjanju novih delovnih mest.

Specifični čezmejni cilji projekta so: - prepoznati in povezati ponudnike tradicionalnih turističnih izdelkov in storitev za učinkovitejšo trženje in promocijsko prepoznavnost, ki bo temeljila na marketinški raziskavi in strategiji, - razviti turistično ponudbo na območja projekta s poudarjanjem tradicionalnih sort vina, hrane in kulturnega izročila, - povečati dodano vrednost tradicionalnim turističnim izdelkom in storitvam ter povečati ekonomsko učinkovitost in konkurenčnost projektnega območja.

Projekt je zasnovan v okviru v okviru 6 delovnih paketov (WP) Vodenje in koordinacija (WP1), Analiza stanja (WP2), Izobraževanje ponudnikov in širše (WP3), Skupna marketinška strategija in promocijski program (WP4), Organizacija ponudnikov turističnih proizvodv in storitev (WP5), Informiranje in obveščanje (WP6).

Rezultati projekta: - ugotovljena struktura ponudnikov, vrsta turistične ponudbe in prepoznane potrebe obstoječih in potencialnih gostov oz. turistov, - izobraženi ponudniki tradicionalnih izdelkov, pridelkov in storitev. Izvedeni izobraževalni moduli in delavnice, - izdelana skupna marketinška strategija in promocijski program za učinkovit in prepoznaven nastop ponudnikov na EU trgu in širše, - organizirani ponudniki tradicionalnih izdelkov, pridelkov in storitev. Izdelan elaborat in pravilnik za skupen, konkurenčnejši nastop ponudnikov, - organizirani ponudniki.

Trajanje projekta: 01. 09. 2009 do 31. 08. 2012

Brošura projekta Doživetja tradicije: 1.del, 2. del

Projektna skupina DT v Sloveniji

Projektna skupina Doživetja tradicije na Madžarskem

Hiša stare trte v Mariboru

Nadevana medena jabolka iz krušne peči

 

Partner 1 – vodilni partner: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Partner 2: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

Partner 3: Panonska univerza – Georgikon faculteta

 

Partner 4: Združenje za kulturo grozdja in vina Zala

 

Kontaktna oseba – vodja projekta:

mag. Stanislava Klemenčič-Kosi, univ. dipl. oec.

Telefon: ++386 2 2284954  

e-pošta:stanka.klemencic@kmetijski-zavod.si

 

 

Vrnitev na začetek    

Vrnitev na Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Copyright 2010 © Kmetijsko gozdarski zavod Maribor